Risico’s

Het project is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en aannames. Uiteindelijk koop jij jouw certificaten van de coöperatie, en besturen jullie als leden ook samen met Agem de coöperatie. Zonder uitputtend te zijn, onderstaand een aantal risico’s en daarbij behorende (beheers)maatregelen om deze risico’s te reduceren:

 

De stortgasinstallatie voldoet niet aan de opgegeven specificaties
De kans op slechte kwaliteit wordt sterk gereduceerd door de samenwerking met een ervaringsdeskundige op het gebied van stortgas. Stortstroom BV is al 12 jaar de exploitant van de installatie op voormalige vuilstort De Langenberg in Zelhem en beheert ook diverse andere stortgasinstallaties. Daarnaast zal een onderhoudscontract worden gesloten om eventuele technische problemen direct op te lossen en wordt de installatie continu gemonitord, zodat eventuele storingen direct kunnen worden onderschept. Het onderhoud wordt gedaan door (uiteraard een Achterhoekse partij) Pasman Motoren uit Baak.


De opbrengst in kWh per jaar is lager dan verwacht

Op voorhand heeft StortStroom BV op transparante wijze de verwachte opbrengst voor de komende 6 jaar berekend op basis van het verwachte gasvolume in de voormalige vuilstort. Er zijn reserves in de begroting opgenomen, maar het kan uiteraard tegenvallen. Indien de opbrengst veel lager blijkt te zijn kan dit gevolgen hebben op de terugverdientijd van jouw certificaat.

 

Je hebt al een contract met een andere energieleverancier
Je ontvangt een voorstel van Agem. Zodra je deze hebt getekend zorgt Agem ervoor dat de huidige overeenkomst wordt opgezegd. In de praktijk zul je geen onderbreking hebben van de energielevering in jouw woning. Overstappen naar Agem is uitgangspunt, maar is niet verplicht.

 

De energieprijs verandert
Tot 2020 is er een overeenkomst met DVEP en zal de prijs voor de opgewekte stroom op De Langenberg meebewegen met de markt. De energieprijs fluctueert dus, zowel naar boven als naar beneden. Dit kan geen effect hebben op de opbrengst van het certificaat, aangezien eventuele tekorten voor de exploitatie uit een buffer binnen de coöperatie komen. Jouw voordeel per certificaat komt uit de korting op de energiebelasting. Deze korting is voor de komende 6 jaar door de rijksoverheid gegarandeerd. De hoogte van de energiebelasting kan gedurende de tijd wel fluctueren.

 

De hoogte van de energiebelasting verandert
De energiebelasting wordt jaarlijks vastgesteld. In het geval de trend omslaat en de energiebelasting daalt, kan dit negatieve gevolgen hebben op jouw terugverdientijd.

 

De installatie raakt beschadigd, bijvoorbeeld door blikseminslag of brand
Hiervoor wordt een verzekering gesloten die dit dekt, een premie hiervoor is opgenomen in de begroting van de kosten.

 

Er moet onderhoud gepleegd worden aan de stortgasinstallatie, waardoor deze tijdelijk stil ligt
Er zal continu monitoring plaatsvinden, waardoor eventuele storingen in een vroeg stadium zullen worden onderschept en opgelost kunnen worden. Hiermee wordt het productieverlies geminimaliseerd. Indien de stortgasinstallatie toch een langere tijd stil komt te liggen, kan de exploitatieperiode eventueel worden verlengd. De partij die onderhoud pleegt komt uit de Achterhoek, waardoor eventuele reistijd zoveel mogelijk beperkt wordt.

 

De (belasting-)wetgeving verandert
In de huidige wetgeving m.b.t. korting op de Energiebelasting wordt 15 jaar belastingkorting gegarandeerd, zie hiervoor artikel 59.c van de Wet belastingen op milieugrondslag. Maar theoretisch kan de wetgeving die deze garantie geeft toch wijzigen. Dit valt niet met zekerheid te voorspellen.

 

Agem houdt op te bestaan
Dit zou erg onwaarschijnlijk zijn. Agem is immers een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. Mocht dit echter toch gebeuren dan blijft de installatie uiteraard gewoon van de coöperatie en kan de opgewekte stroom aan een ander energiebedrijf worden verkocht. Over de opbrengst en de verrekening van de korting op de energiebelasting zullen dan met een ander energiebedrijf nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

 

De locatie De Langenberg wordt verkocht
Er wordt een recht van opstal gevestigd met de grondeigenaar. In geval van verkoop blijft de installatie eigendom van de coöperatie en blijft de stortgasinstallatie staan.

 

De coöperatie gaat failliet
De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid, dit betekent dat de leden niet verantwoordelijk zijn. Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur. In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat hiermee te doen. Aannemelijk is dat dan een rechtsopvolger gezocht wordt. Jij kunt nooit meer dan de waarde van jouw certificaat/certificaten kwijt zijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven