Vragen voor gevorderden

De certificaatprijs is gebaseerd op de aanschaf van de stortgasinstallatie door de coöperatie (incl. grondrechten) en de onderhoudskosten gedurende minimaal 6 jaar.
Certificaten staan op één naam, maar zijn overdraagbaar. Je mag je certificaten altijd verkopen, dus ook bij verhuizing. De maximale prijs van een certificaat wordt volgens een vaste rekenmethode bepaald. Je bent daarbij wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie. Als niemand van de leden jouw certificaten wil overnemen tegen die prijs, dan ben je vrij om ze aan een ieder binnen het postcoderoosgebied te verkopen. In de statuten van de coöperatie worden hiervoor regels vastgelegd. Uiteraard kunnen de certificaten ook door de nieuwe bewoner van het woonadres worden overgenomen. Zodra de certificaten zijn overgedragen is tevens het lidmaatschap van de coöperatie automatisch beëindigd.
Ja dat kan. Wel zal je rekening moeten houden met het maximum aantal certificaten dat je wilt kopen. Het is financieel niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen jouw eigen elektriciteitsgebruik en de door jouw eigen installatie geproduceerde elektriciteit.
Ieder lid van de coöperatie ontvangt per productiejaar een ledenverklaring van AGEM met daarop de hoeveelheid elektriciteit (in kWh) die aan het lid wordt toegekend op basis van het aantal certificaten dat je afneemt. We gaan onderzoeken of er ook andere manieren zijn om je vaker over de actuele opbrengsten te informeren, bijvoorbeeld via deze website.
Na 6 jaar komt er een beslismoment of het nog financieel haalbaar is voor de coöperatie om de stortgasinstallatie voor nog een langere termijn te exploiteren. Daarbij is het bijvoorbeeld een optie om nog een kleinere motor te plaatsen, gezien het gasvolume dan nog verder zal zijn afgenomen. Hier nemen we na circa 5 jaar samen een beslissing over. Op dit moment zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken tot realisatie van een coöperatief zonneproject als opvolger van het stortgasproject.
Ja, je kunt ook alleen voor elektriciteit klant worden van AGEM. De verrekening van de energiebelasting wordt dan kosteloos door AGEM verzorgd. Voor de levering van gas kun je dan klant worden of blijven van een andere leverancier (informeer wel vooraf of deze leverancier ook alleen gas aan jou wil leveren). Indien een deelnemer alleen voor elektriciteit klant wordt van AGEM, dan mist de coöperatie wel de helft van de bijdrage voor administratiekosten (€ 12/jr). Deze zal dan jaarlijks door de deelnemer rechtstreeks aan de coöperatie moeten worden betaald.
Ja, dat kan. Het feit dat je als deelnemer van het project besluit om over te stappen van AGEM naar een andere energieleverancier, brengt geen extra boetes met zich mee. Wel geldt een standaard overstapboete, net als bij andere energieleveranciers, als je overstapt terwijl jouw contract nog niet verlopen is. Dit heeft te maken met het inkopen van energie door energieleveranciers op basis van de contracten van klanten. Echter is het wel zo dat in dat geval jouw maatschappelijke bijdrage aan de coöperatie vanuit AGEM komt te vervallen. In dit geval dien je de € 24 (incl. btw) administratiekosten op jaarbasis zelf aan de coöperatie over te maken.
Ja, ondernemers kunnen meedoen (alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen), mits zij over een kleinverbruikersaansluiting (max. 3x80A) beschikken. De korting op de energiebelasting wordt dan met de energierekening van de ondernemer verrekend.
De coöperatieve AGEM wordt A-lid van de coöperatie en ontvangt daarmee een merendeel van de stemmen. Dit wordt gedaan om te kunnen waarborgen dat het extra kapitaal dat bestemd is voor het 'zelfvullend duurzaamheidsfonds' ook daadwerkelijk voor dit doel gebruikt gaat worden en er een eerste zonproject gerealiseerd gaat worden. Als B-lid heb je het recht op vrijstelling van energiebelasting op basis van jouw aandeel in de jaarproductie van de installatie en een stem in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Natuurlijk staat AGEM als A-lid open voor goede ideeën van B-leden en willen we vooral samen beslissingen nemen in het belang van de coöperatie en de opwekking van meer Achterhoekse energie. Ideeën hiervoor zouden op voorhand van de ALV aangeleverd kunnen worden, zodat we deze gezamenlijk op de vergadering kunnen behandelen.
Zodra de belastingdienst de beschikking heeft afgegeven en de werkelijke stroomproductie is gestart.
De inleg van kapitaal is niet btw-­plichtig. De werkzaamheden voor de coöperatie zijn wel btw‐plichtig. Op de opbrengst van de coöperatie moet dus wel btw worden afgedragen.
Kort gezegd, omdat de installatie niet rechtstreeks op jouw elektriciteitsmeter is aangesloten. De elektriciteit wordt geleverd aan het open elektriciteitsnet. Er wordt gemeten hoeveel er jaarlijks is geproduceerd. Jij krijgt een jaaroverzicht over jouw aandeel van de productie. Vervolgens wordt over jouw aandeel, mits dit minder is dan je eigen jaarverbruik thuis, de belastingkorting berekend. Dit wordt dan door AGEM aan jou uitgekeerd. Indien je bij een andere energieleverancier zit, dien je zelf achter de verrekening van de energiebelasting aan te gaan.
Als je deelneemt word je automatisch lid van de coöperatie die de certificaten uitgeeft. De rechtsvorm waarvoor gekozen is, is een Coöperatie U.A. Deze afkorting staat voor 'Uitgesloten Aansprakelijkheid'. Hiermee zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie.
Ja, certificaten worden gezien als vermogen, net als spaargelden en aandelen. Dus je moet dit opgeven in box 3 (denk aan een realistische afschrijvingsperiode).
Het eerste en tijdelijke oprichtingsbestuur is geregeld door AGEM. De leden kiezen op de eerste ledenvergadering het bestuur van de coöperatie, waarbij AGEM zeker een bestuurder aanlevert gezien zij A-lid is van de coöperatie. Bestuurders hoeven geen lid te zijn van de coöperatie, maar kunnen ook op hun kwaliteiten gekozen worden.
De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid, dit betekent dat de leden niet verantwoordelijk zijn. Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur. In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat er gaat gebeuren. Aannemelijk is dat dan en rechtsopvolger gezocht wordt. Jij kunt nooit meer dan de waarde van jouw certificaten kwijt zijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven