Wat is stortgas?

In de voormalige vuilstort De Langenberg in Zelhem bevindt zich een grote hoeveelheid organisch afval, wellicht afkomstig uit jouw container destijds. Het organisch afval vergist, waardoor er gas ontstaat in de vuilstort. Maar wat is stortgas precies en hoe maken we er Achterhoekse groene stroom van?

Prodeon is ontwikkelaar, exploitant en adviseur voor de opwekking van duurzame energie via windturbines en biogas. In onderstaande video legt Koos Tillema, stortgasdeskundige bij Prodeon (StortStroom BV), uit hoe duurzame elektriciteit geproduceerd wordt door het uit de stort vrijkomende methaangas.

 

Wat is stortgas?

Stortgas ontstaat doordat het organische deel van gestort afval na verloop van tijd door micro-organismen wordt afgebroken tot een mengsel van methaan (CH4) en kooldioxide (CO2). Het omzettingsproces van de organische componenten zoals hout-, groente-, fruit-, tuin- en papierafval kent een aantal fasen van aërobe tot anaërobe afbraak. Hierbij neemt het methaangehalte van het stortgas toe tot ca. 60 % en bestaat het stortgas verder voornamelijk uit CO2.

Omdat stortgas sporen van organische esters, zwavelwaterstof (H2S) en andere zwavelhoudende verbindingen bevat, kan het op stortplaatsen leiden tot lokale geuroverlast. Daarnaast kan stortgas bij migratie in de bodem vegetatieschade veroorzaken en draagt het bij aan de versterking van het broeikaseffect doordat er methaan vrijkomt (SenterNovem, 2015)[1].


Productie elektriciteit uit stortgas

De winning van stortgas uit vuilstorten is verplicht en is vrij eenvoudig, zo legt directeur Arjun van Merkerk van Stortstroom BV uit: “In de heuvel zijn buizen met kleine gaatjes geplaatst. We creëren onderdruk waardoor het gas wordt aangezogen. Dat wordt naar een centraal punt bij de stort geleid. Daar wordt het methaan verbrand en door een gasmotor omgezet in elektriciteit.”

Deze manier van stortgasbenutting draagt op twee manieren bij aan de bestrijding van het broeikaseffect: direct door het vernietigen van het methaan en indirect doordat er elektriciteit wordt geproduceerd, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen wordt vermeden. Het stortgas moet tenslotte toch worden gewonnen om het methaan te vernietigen, vandaar dat het ook wordt gezien als een duurzame energiebron voor de productie van elektriciteit middels een gasmotor.


Maar er komt toch CO2 vrij?

Ja dat klopt, maar het scheelt enorm of er methaan of kooldioxide in de lucht komt. CO2 is als broeikasgas veel minder schadelijk dan methaan. Volgens Urgenda een factor 25. Omzetting van CH4 in CO2 belast het milieu minder. Dus is de keuze snel gemaakt, zeker als we het methaan door verbranding kunnen omzetten in Achterhoekse groene stroom. De groene stroom gaat direct via het netwerk naar Achterhoekse huishoudens, in dit geval de deelnemers van BioZon Achterhoek.

Agem stimuleert de opwek en het gebruik van herbruikbare energie. Het doel is om de aarde niet verder uit te putten, maar ook om de CO2-uitstoot te verminderen. Met het omzetten van stortgas in elektriciteit vangen we twee vliegen in één klap. Het methaan, één van de grootste veroorzakers van broeikasgas komt niet in de atmosfeer. En de elektriciteit die deelnemers van BioZon dan gebruiken komt niet uit een kolencentrale.

 

[1] Bovenstaande informatie verkregen uit ‘Handreiking methaanreductie stortplaatsen’ uitgevoerd door SenterNovem in opdracht van VROM, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan het halen van de Nederlandse Kyoto-doelstellingen voor reductie van niet-CO2 broeikasgasemissie in 2010.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven